หน่วยที่ 1 เห็ดหอมเมืองไทย

หน่วยที่ 1 เห็ดหอมเมืองไทย

1.1 ความเป็นมา

         เห็ดหอมมีการเพาะกันอย่างแพร่หลายในประเทศจีนและญี่ปุ่น ประเทศจีนเรียกเห็ดหอมชนิดนี้ว่า ฮองโก (Hoangko)  ส่วนประเทศญี่ปุ่นเรียกเห็ดหอมว่า ซิอิทาเกะ(shiitake)  ชาวจีนได้มีการเพาะเห็ดหอม โดยการตัดท่อนไม้โอ๊ดหรือไม้เกาลัด  นำมารดน้ำให้ความชื้น  เพื่อให้เห็ดหอมเจริญเติบโต  ประเทศญี่ปุ่นจัดว่าเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีในการเพาะเห็ดหอมสูงมาก  จนสามารถผลิตเห็ดหอมจำหน่ายเป็นสินค้าขาออกเป็นอันดับหนึ่งของโลก  รองลงมาได้แก่  จีน  ไต้หวัน  และเกาหลี 
         เห็ดหอมจัดเป็นเห็ดที่มีรสชาติดี  มีกลิ่นหอม  และมีคุณสมบัติทางโภชนาการ  จึงเหมาะที่จะนำมาประกอบอาหารหลายชนิด  เห็ดหอมมีสารบางอย่างที่มีสรรพคุณเป็นยาป้องกันและรักษาโรคหลายชนิด  เช่น  การสะสมไขมันในเส้นเลือด  ความดันโลหิตสูง  และยังมีสารที่ต่อต้านเนื้องอก    จึงทำให้ประชาชนทั่วโลกนิยมรับประทานเห็ดหอมกันมากขึ้น  และมีการสั่งเห็ดหอมเข้ามาบริโภคภายในประเทศกันอย่างแพร่หลาย
         ประเทศไทยมีการนำเข้าเห็ดหอม  มาบริโภคภายในประเทศในปีหนึ่ง ๆ เป็นจำนวนมาก  ประกอบกับเห็ดหอมจัดเป็นเห็ดที่มีราคาแพง  เมื่อเปรียบเทียบกับเห็ดชนิดอื่น ๆ จากสาเหตุดังกล่าวจึงได้มีทดลองเพาะเห็ดหอมในประเทศไทย  ผลการทดลองพบว่า  สภาพภูมิอากาศทางแถบภาคเหนือของประเทศไทยเหมาะสมต่อการเพาะเห็ดหอม 
         การเพาะเห็ดหอมยังจำกัดอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ที่มีอากาศเย็นในฤดูหนาว  และก็ยังพบว่ามีปัญหาอยู่มากโดยเฉพาะการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก  พบว่าผลผลิตมักจะต่ำและออกดอกไม่สม่ำเสมอ  บางชุดจะออกดอกดี  บางชุดไม่ค่อยออกดอก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  โดย ผศ.ดร.ธวัชชัย  ทีฆชุณหเถียร  จึงได้พยายามหาวิธีการเพาะเห็ดหอม  เพื่อให้ออกดอกได้ดีในพื้นที่ราบที่อากาศไม่หนาวเย็นมากนัก    และหาวิธีจะกระตุ้นให้ก้อนเห็ดออกดอกอย่างสม่ำเสมอ  ให้ผลผลิตที่แน่นอน  และผลผลิตสูงคุ้มทุน

คำถามท้ายเรื่อง

        หลังจากที่ดูวีดีโอแล้วนักเรียนได้รับความรู้อะไรบ้าง ให้ระบุเป็นข้อ ๆ (10 คะแนน)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: