1.2 สภาพธรรมชาติ

1.2 สภาพธรรมชาติ

        สภาพธรรมชาติ

       1. รูปร่างของดอกเห็ดหอม ดอกเห็ดหอม หมวกเห็ดมีสีน้ำตาลปนแดง ผิวหมวดเห็ดด้านบนมีขนรวมเป็นเกล็ดหยาบ ๆ สีขาวปกคลุมทั่วไป ดอกเห็ดเมื่อกางเต็มที่ตรงกลางจะเว้าลงเล็กน้อยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหมวกเห็ดประมาณ 5-10 ซม. แล้วแต่ความสมบูรณ์ของดอกเห็ด เนื้อหมวกเห็ดหนาเล็กน้อยและมีสีขาว ด้านล่างมีครีบหมวกเห็ดสีขาวเรียงเป็นรัศมีรอบโคนก้านดอก ซึ่งจะอยู่ตรงกลางดอก ก้านดอกสีน้ำตาลอ่อน ก้านดอกจะโค้งงอออกมาจากขอนไม้เนื้อละเอียดแน่น เห็ดหอมจัดเป็นเห็ดที่มีลักษณะรูปร่างคล้ายเห็ดทั่ว ๆ ไป จะผิดกันที่ลักษณะและสีสันของดอก เห็ดหอมมีลักษณะทั่วไป ประกอบด้วย (1) หมวกดอก (2) ครีบดอก (3) ก้านดอก และ (4) สปอร์

         1.1 หมวกดอก เป็นส่วนปลายสุดของดอก หมวกดอกมีลักษณะกลม ผิวหมวกดอกด้านบนจะมีสีน้ำตาล น้ำตาลปนแดง หรือน้ำตาลเข้ม     1.2 ครีบดอก ครีบดอกของเห็ดหอมจะมีลักษณะเป็นแผ่นบางสีขาว เรียงเป็นรัศมีรอบก้านดอก เมื่อดอกแก่ครีบดอกจะมีสีเข้ม มีหน้าที่ในการสร้างสปอร์

         1.3 ก้านดอก ก้านดอกของเห็ดหอมจะมีสีขาวหรือสีน้ำตาลอ่อน

         1.4 สปอร์ สปอร์ของเห็ดหอมไม่มีสี ผนังสปอร์บางสปอร์มีลักษณะค่อนข้างกลม เมื่อสปอร์มาอยู่รวมกันจะมีสีขาว

      2. วงจรชีวิตของเห็ดหอม

          2.1 การสร้างสปอร์ ดอกเห็ดหอมเจริญเติบโตแก่เต็มที่ครีบก็จะสร้างสปอร์ขึ้นแพร่กระจายออกเป็นจำนวนมากมาย

          2.2 การเจริญเส้นใย เมื่อสปอร์ของเห็ดหอมแพร่กระจายไปตกยังที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมแล้ว สปอร์ก็จะสร้างเส้นใย

          2.3 การสร้างดอกเห็ด เมื่อเส้นใยเจริญเติบโตและมีการสะสมอาหารมากพอแล้ว เมื่อมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมก็จะรวมตัวกันอัดแน่นกันเป็นก้อนกลม และเจริญกลายเป็นดอกเห็ดหอมที่สมบูรณ์ต่อไป

      3. ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดหอม

         3.1 อุณหภูมิ เห็ดหอมจัดเป็นเห็ดที่ชอบอากาศหนาวเย็น และมีความชื้นสูง อุณหภูมิที่เหมาะสมของเส้นใย ประมาณ 25 องศาเซลเซียส

         3.2. ความชื้นสัมพัทธ์ ไม่ควรต่ำกว่า 90 เปอร์เซ็นต์

         3.3 การถ่ายเทอากาศ เห็ดต้องการก๊าซออกซิเจนสูงมาก แต่ในระยะที่สร้างเส้นใยจะทนการขาดก๊าซออกซิเจนได้ดีกว่าระยะที่เกิดดอก โรงเรือนที่ดีจะต้องจัดให้อากาศถ่ายเทได้ดี

         3.4 แสง ระยะเส้นใย มีความจำเป็นต้องใช้แสงเพื่อการเจริญเติบโต แต่เมื่อถึงระยะออกดอกเส้นใยเห็ดหอมต้องการแสงรำไร เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเจริญเติบโตเป็นดอกเห็ดให้เร็วขึ้น

         3.5 ธาตุอาหาร เห็ดหอมต้องการธาตุอาหารทุกขั้นตอนของการเจริญเติบโต ธาตุอาหารที่จำเป็นและสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเห็ดหอม ได้แก่ (1) คาร์บอน (2) ไนโตรเจน (3) แร่ธาตุ และ (4) วิตามิน 3.6 ความเป็นกรด-ด่างในอาหาร ความเป็นกรด-ด่างในอาหารช่วงที่ดีที่สุดคือ 4.5-5.5 3.7 ฤดูเพาะเห็ดหอม ธรรมชาติของเห็ดหอมจะเจริญเติบโตขึ้นได้ดีเฉพาะในช่วงที่สภาพอากาศค่อนข้างต่ำโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับสภาพในประเทศไทยคือ เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์

คำถามท้ายเรื่อง

1.  ดอกเห็ดหอมประกอบด้วยส่วนประกอบอะไรบ้าง (2 คะแนน)

2. ส่วนใดของดอกเห็ดมีหน้าที่ผลิตสปอร์ (2 คะแนน)

3.  จงเขียนวงจรชีวิตของเห็ดหอมที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ (2 คะแนน)

4. ฤดูใดที่เพาะเห็ดหอมแล้วได้ผลผลิตสูงสุด (2คะแนน)

5.  สิ่งใดคือปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของดอกเห็ดหอมมากที่สุด (2 คะแนน)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: