3.2 ในเมล็ดข้าวฟ่าง

การเลี้ยงเชื้อเห็ดหอมในเมล็ดข้าวฟ่าง

        การเลี้ยงเชื้อเห็ดหอมในเมล็ดข้าวฟ่าง หลังจากที่เราได้เชื้อเห็ดหอมจากขั้นตอนการเลี้ยงเชื้อบนอาหารวุ้นพี.ดี.เอ.แล้ว เราจะนำเชื้อเห็ดมาเขี่ยลงในเมล็ดข้าวฟ่าง เพื่อให้เส้นใยเห็ดหอมเจริญในเมล็ดข้าวฟ่างแล้วนำไปถ่ายลงในก้อนเชื้อเห็ดหอมในขั้นตอนต่อไป การเลี้ยงเชื้อเห็ดหอมในเมล็ดข้าวฟ่างมี 2 ขั้นตอนคือ (1) การเตรียมข้าวฟ่าง และ (2) การเขี่ยเชื้อเห็ดหอมลงเลี้ยงในข้าวฟ่าง

        1. การเตรียมข้าวฟ่าง ข้าวฟ่างเมื่อจะนำมาทำเชื้อเห็ดต้องนำมาชั่งตามจำนวนที่ต้องการ ( 1 กก.ได้ 10 ขวดแบน) นำข้าวฟ่างมาล้างให้สะอาด แช่น้ำทิ้งไว้ 1 คืน พอรุ่งเช้าก็เทน้ำทิ้งเปลี่ยนน้ำใหม่ นำไปต้มให้สุกแต่ไม่แตกเละ พึ่งให้หมาด ๆ นำมาบรรจุขวดแบน จุกสำลี หุ้มปากขวดด้วยถุงพลาสติกทนร้อนสวมคอขวดพลาสติก นำขวดเมล็ดข้าวฟ่างไปนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในหม้อนึ่งความดัน ทิ้งไว้ให้เย็นจึงนำไปใช้เลี้ยงเชื้อเห็ดหอมได้

        2. การเขี่ยเชื้อเห็ดหอมลงเลี้ยงในข้าวฟ่าง การเขี่ยเชื้อเห็ดลงเลี้ยงในข้าวฟ่าง คือ การตัดเอาชิ้นอาหารวุ้น พี.ดี.เอ.ที่มีเส้นใยเห็ด ประมาณ 1 ตารางเซนติเมตร มาวางไว้ในขวดเมล็ดข้าวฟ่าง เพื่อให้เส้นใยเห็ดเจริญในขวดเมล็ดข้าวฟ่าง เส้นใยเห็ดหอมจะเจริญเต็มขวดเมล็ดข้าวฟ่างใช้เวลาประมาณ 18-20 วัน

ดูภาพประกอบ

https://supapongwk.files.wordpress.com/2010/04/unit3-2.ppt

        สรุปการทำเชื้อเห็ดหอมมี 2 ขั้นตอน คือ (1) การเลี้ยงเชื้อเห็ดหอมในอาหารวุ้น พี.ดี.เอ. และ (2) การเลี้ยงเชื้อเห็ดหอมในเมล็ดข้าวฟ่าง

คำถามท้ายเรื่อง

1. เพราะเหตุใดก่อนต้มข้าวฟ่างต้องนำมาแช่น้ำก่อน 1 คืน (2 คะแนน)

2. หากไม่มีข้าวฟ่างเราควรใช้อะไรที่นำมาทดแทนข้าวฟ่างได้ (2 คะแนน)

3.  ทำไมต้องนำข้าวฟ่างมานึ่งในหม้อนึ่งความดัน (2 คะแนน)

4.  ในการตัดชิ้นวุ้น พี.ดี.เอ. จะต้องให้อะไรติดมาด้วย (2 คะแนน)

5.  เชื้อเห็ดหอมเจริญในขวดเมล็ดข้วฟ่างใช้เวลากี่วัน (2 คะแนน)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: